לצורך סיכום וסקירה כוללת מוצגת הדיאגרמה הבאה:

            היחסים הרוחניים בין שלושת דתות אברהם והסידור הסמלי בתוך החלל בינהם על הר הבית ובית המקדש החדש המבוקש בירושלים: